Γενικοι οροι και προϋποθεσεις

Τελευταία αλλαγή: 06/07/2022

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος funavocado© καταρτίζονται σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ZVPot/ Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Αρ. 20/1998 (25/1998 αναθεωρημένη), Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Σλοβενία, Αρ. 23/1999, 110 /2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Δεκ. ΗΠΑ: U-I-218/04-8, 46/2006 Δεκ. U-I-218/04-31, 126 /2007, 86/2009, 78/2011), η Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Πράξη (ΖΕΠΕΠ/ΦΕΚ του ΡΣ, Αριθμ. 57/2000, ΦΕΚ, Αριθμ. 30/. 2001-ZODPM-C, 25/2004 , 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Νόμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ZVOP-1/Ur.l. RS, No. 86/ 2004, Ur.l. RS, No. τη δικαιοδοσία της Επιθεώρησης Αγοράς της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και τους διεθνείς κώδικες ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα funavocado © διαχειρίζεται η εταιρεία ELEN d.o.o. πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (εφεξής «πάροχος»).

Οι γενικοί επιχειρηματικοί όροι αφορούν τη λειτουργία του funavocado ©, τα δικαιώματα του χρήστη και την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του παρόχου και του πελάτη.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)

Ο πάροχος δεσμεύεται να παρέχει πάντα στον πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες:

– ταυτότητα εταιρείας (επωνυμία και έδρα, αριθμός μητρώου),

– στοιχεία επικοινωνίας που επιτρέπουν στον χρήστη να επικοινωνεί γρήγορα και αποτελεσματικά (email),

– βασικά χαρακτηριστικά αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μετά την πώληση και των εγγυήσεων),

– διαθεσιμότητα ειδών (κάθε στοιχείο ή υπηρεσία που προσφέρεται στον ιστότοπο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος),

– όροι παράδοσης ειδών ή παροχής υπηρεσίας (μέθοδος, τόπος και προθεσμία παράδοσης),

– όλες οι τιμές πρέπει να καθορίζονται σαφώς και ξεκάθαρα και πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς εάν περιλαμβάνουν ήδη φόρους και έξοδα μεταφοράς,

– τρόπος πληρωμής και παράδοσης,

– χρονική ισχύς της προσφοράς,

– την περίοδο κατά την οποία είναι ακόμη δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση και οι όροι υπαναχώρησης· επιπλέον, επίσης σχετικά με το εάν και πόσο κοστίζει στον πελάτη η υπαναχώρηση από τη σύμβαση,

– να αποθηκεύσετε το κείμενο της σύμβασης, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στον πελάτη κατόπιν αιτήματός του,

– επεξήγηση της διαδικασίας καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών σχετικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ

Τα είδη στο funavocado © ενημερώνονται συχνά και είναι διαθέσιμα. Εάν δεν υπάρχουν σε απόθεμα, επισημαίνεται επίσης καθαρά.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο πάροχος επιτρέπει τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής:

– με μετρητά κατά την παραλαβή,

– με PayPal και πιστωτικές κάρτες (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) ενεργοποιημένες από το Paypal.

*Για μεμονωμένες παραγγελίες, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του διαχειριστή – ELEN d.o.o. (σύμφωνα με την προσφορά/προϋπολογισμό).

Ο πάροχος εκδίδει τιμολόγιο στον πελάτη σε μόνιμο μέσο, ​​με αναλυτικό κόστος και οδηγίες για τον τρόπο υπαναχώρησης από την αγορά και επιστροφής των αντικειμένων, εάν είναι απαραίτητο και δυνατό. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων του τιμολογίου και να ειδοποιήσει τον πωλητή για τυχόν λάθη εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ενστάσεις που έγιναν αργότερα σχετικά με την ορθότητα των εκδοθέντων τιμολογίων.

ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Οι τιμές ισχύουν τη στιγμή της παραγγελίας και δεν έχουν περαιτέρω ισχύ. Οι τιμές ισχύουν σε περίπτωση πληρωμής με τους καθορισμένους τρόπους πληρωμής, υπό τις καθορισμένες προϋποθέσεις.

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας να παρέχουμε τις πιο ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες, μπορεί να συμβεί ότι οι πληροφορίες τιμής είναι εσφαλμένες. Σε αυτή την περίπτωση, ή σε περίπτωση που η τιμή του προϊόντος αλλάξει κατά την επεξεργασία της παραγγελίας, ο πάροχος θα επιτρέψει στον αγοραστή να αποχωρήσει από την αγορά και ταυτόχρονα, ο πάροχος θα προσφέρει στον αγοραστή μια λύση που θα να είναι αμοιβαία ικανοποιητική.

Η σύμβαση αγοράς μεταξύ του παρόχου και του αγοραστή συνάπτεται τη στιγμή που ο πάροχος επιβεβαιώνει την παραγγελία (ο αγοραστής λαμβάνει ένα email σχετικά με την κατάσταση της επιβεβαιωμένης παραγγελίας). Από αυτή τη στιγμή, όλες οι τιμές και οι λοιποί όροι είναι σταθεροί και ισχύουν τόσο για τον πάροχο όσο και για τον αγοραστή.

Εκπτώσεις, κωδικοί προσφοράς κ.λπ. δεν αθροίζονται.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο κωδικός προσφοράς φέρνει διάφορα πλεονεκτήματα κατά την αγορά και είναι χρονικά περιορισμένος. Ο χρήστης μπορεί να βρει τον ενεργό κωδικό προσφοράς στη σελίδα τίτλου του διαφημιστικού μηνύματος, στη σελίδα του μεμονωμένου τμήματος, μέσω e-newsletters, αποστολή μέσω κλασικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς;

Ο κωδικός προσφοράς είναι μια λέξη που εισάγει ένας εγγεγραμμένος χρήστης στο 1ο βήμα μιας ηλεκτρονικής αγοράς – το καλάθι. Αφού κάνετε κλικ στο “Εισαγάγετε τον κωδικό προσφοράς εάν έχετε”. Η έκπτωση ή το όφελος θα ληφθεί υπόψη αμέσως μετά.

E-NEWS

Ο χρήστης συμφωνεί ότι κατά την εγγραφή του σε ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, θα τον ενημερώνουμε περιοδικά για νέα στον ιστότοπο, νέα στην προσφορά και προωθητικές καμπάνιες. Ο πάροχος δεσμεύεται να μην κάνει κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη με κανέναν τρόπο ούτε να τη διαβιβάσει σε τρίτους. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ανά πάσα στιγμή.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΩΡΕΩΝ

Ορισμός των όρων

Διοργανωτής του επάθλου είναι η εταιρεία funavocado ©, που εκπροσωπείται στη Σλοβενία ​​από την ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Συμμετέχων έπαθλο είναι ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στις ανακοινωθείσες καμπάνιες επάθλων.

Οι νικητές των βραβείων καθορίζονται από μια τυχαία λειτουργία επιλογής υπολογιστή ή από την επιτροπή του διοργανωτή.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση (και άλλες απονομές προϊόντων ή κουπονιών)

Συμμετέχοντες στο έπαθλο μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση πρόσωπα που απασχολούνται από τον διοργανωτή της κλήρωσης και άτομα που απασχολούνται σε άλλα νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την υλοποίηση αυτής της κλήρωσης. Νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση. Άτομα που δεν αποδέχονται τους κανόνες του επάθλου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο έπαθλο. Για τη συμμετοχή στο έπαθλο θεωρείται ότι ο συμμετέχων έχει αποδεχτεί τους κανόνες του επάθλου με τη συμμετοχή του στο ανακοινωθέν παιχνίδι επάθλων.

Για να συμμετάσχετε στην κλήρωση, δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα του διοργανωτή της κλήρωσης.

Ηλεκτρονική κλήρωση δώρων

Όλοι οι συμμετέχοντες στο έπαθλο μπορούν να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Ένας συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση μόνο μία φορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο μεμονωμένο παιχνίδι. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι οριστικό. Η έφεση δεν είναι δυνατή. Ο νικητής θα ενημερωθεί για την παραλαβή και τον τρόπο παραλαβής του δώρου με e-mail ή κανονικό ταχυδρομείο.

Υποχρεώσεις του κληρωτή

Το έπαθλο δεν μπορεί να πληρωθεί σε μετρητά, ούτε μπορεί να ανταλλάσσεται με άλλο αντικείμενο. Ο νικητής υποχρεούται να παράσχει στον διοργανωτή του επάθλου εγγράφως (e-mail) τα προσωπικά του στοιχεία – όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και τηλέφωνο και φορολογικό αριθμό, όλα εντός δύο ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης ότι έχει κερδίσει το βραβείο το αργότερο.

Η πληρωμή όλων των φόρων των επάθλων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι ευθύνη του διοργανωτή.

Ο διοργανωτής θα στείλει στους νικητές ένα πιστοποιητικό σύμφωνα με τον νόμο περί φόρου εισοδήματος και τους κανονισμούς για την παράδοση δεδομένων για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος. Ο νικητής υποχρεούται να δηλώσει την αξία του δώρου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Με την παραλαβή του δώρου, ο νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει δήλωση αποδοχής του δώρου. Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για φόρους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με άλλα έπαθλα. Εάν ο νικητής του βραβείου δεν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, θεωρείται ότι ο νικητής του βραβείου δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το έπαθλο και έτσι ο διοργανωτής είναι απαλλαγμένος από όλες τις υποχρεώσεις σε σχέση με τον νικητή βάσει αυτής της κλήρωσης και αποκτά το δικαίωμα να το διαθέσει του βραβείου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα έπαθλα δεν μεταβιβάζονται.

Εάν ο διοργανωτής της κλήρωσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο νικητής στείλει ειδοποίηση ότι έχει κληρωθεί, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ.: ο νικητής δηλώσει ότι δεν θέλει να αποδεχθεί το δώρο, τη διεύθυνση ή η διεύθυνση email είναι ελλιπής ή λανθασμένη κ.λπ.) δεν λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δήλωση ότι θέλει να παραλάβει το έπαθλο, θεωρείται ότι ο νικητής δεν θέλει να αποδεχθεί το έπαθλο και έτσι ο διοργανωτής είναι απαλλαγμένος από κάθε υποχρέωση σε σχέση με τον νικητή αυτής της κλήρωσης και αποκτά το δικαίωμα διάθεσης του δώρου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο διοργανωτής του παιχνιδιού επάθλου προστατεύει όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του παιχνιδιού επάθλου σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο διοργανωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους ελήφθησαν. Ο συμμετέχων στο έπαθλο συμφωνεί ότι ο διοργανωτής μπορεί να του στείλει ειδοποιήσεις σχετικά με την προσφορά του διοργανωτή. Ο συμμετέχων ή ο κηδεμόνας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που ελήφθησαν στην κλήρωση για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Ο διοργανωτής του παιχνιδιού επάθλου διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώσει την τελετή απονομής ως δημόσια εκδήλωση. Με τη συμμετοχή του στην κλήρωση, ο συμμετέχων επιτρέπει τη χρήση του ονόματος και της διεύθυνσής του στο ηχητικό, φωτογραφικό και βίντεο του διοργανωτή της κλήρωσης. Ο νικητής επιτρέπει στον διοργανωτή του παιχνιδιού να δημοσιεύσει τα προσωπικά του δεδομένα στα μέσα ενημέρωσης και στον παγκόσμιο ιστό με σκοπό την ενημέρωση για τα αποτελέσματα της κλήρωσης ή την αποδοχή του δώρου.

Ανακοίνωση των κανόνων της κλήρωσης

Υποβάλλοντας τα στοιχεία τους μέσω της φόρμας συμμετοχής σε αυτή τη σελίδα, οι συμμετέχοντες στο έπαθλο συμφωνούν ότι είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες και αναλαμβάνουν να ενεργήσουν σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ασάφειας, οι κανόνες αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης δημοσίευσης, είτε σε έντυπη, ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

1. Η παραγγελία γίνεται δεκτή

Μετά την υποβολή της παραγγελίας, ο αγοραστής λαμβάνει ειδοποίηση μέσω e-mail ότι η παραγγελία έχει γίνει αποδεκτή. Ο πελάτης μπορεί πάντα να έχει πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και το περιεχόμενο της παραγγελίας στον ιστότοπο του παρόχου.

2. Η παραγγελία επιβεβαιώθηκε

Ο πάροχος ελέγχει την παραγγελία, ελέγχει τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων ειδών και επιβεβαιώνει την παραγγελία ή την απορρίπτει με αιτιολογία. Ο πάροχος μπορεί να καλέσει τον πελάτη στο τηλέφωνο επικοινωνίας του για να ελέγξει τα δεδομένα ή να διασφαλίσει την ακρίβεια της παράδοσης. Κατά την παράδοση αγαθών που ο πάροχος δεν έχει σε απόθεμα στη δική του αποθήκη, ο πάροχος δεσμεύεται αποκλειστικά από την παράδοση από τον προμηθευτή του παρόχου και από το χρόνο κατά τον οποίο ο προμηθευτής του παρόχου μπορεί να παραδώσει τα αγαθά στον πάροχο. Μέσω e-mail, ο πάροχος ενημερώνει τον αγοραστή για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των εμπορευμάτων. Εάν ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ μεγάλος και ο αγοραστής δεν θέλει να περιμένει, ο αγοραστής μπορεί να ειδοποιήσει τον πάροχο, ο οποίος θα αφαιρέσει το προϊόν από την παραγγελία και θα επιστρέψει τυχόν χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί στον αγοραστή και θα παραδώσει τα άλλα είδη από την παραγγελία στο επιλογή του αγοραστή ή ακυρώστε ολόκληρη την παραγγελία. Εάν ο προμηθευτής δεν επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων ειδών στον προμηθευτή το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παραγγελίας, ο προμηθευτής μπορεί να απορρίψει την παραγγελία του αγοραστή με την αιτιολογία ότι τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα. Την ημέρα της απόρριψης, η παραγγελία του πελάτη παύει να ισχύει. Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης ή μη παράδοση αγαθών που ο πάροχος δεν έχει σε απόθεμα στη δική του αποθήκη.

3. Εμπορεύματα που αποστέλλονται

Ο πάροχος προετοιμάζει τα εμπορεύματα εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, τα αποστέλλει και ενημερώνει σχετικά τον αγοραστή μέσω e-mail. Στο προαναφερθέν e-mail, ο πάροχος ενημερώνει επίσης τον αγοραστή για την πολιτική υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πού να επικοινωνήσει σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης και πού να επικοινωνήσει σε περίπτωση καταγγελίας.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής αποφασίσει να ακυρώσει την παραγγελία, θα πρέπει να μας ειδοποιήσει άμεσα μέσω e-mail [email protected]. Εάν συμβεί ότι η παραγγελία έχει ήδη αποσταλεί, ο αγοραστής απορρίπτει την αποστολή στην υπηρεσία παράδοσης. Σε περίπτωση προσωπικής παραλαβής (όταν τα εμπορεύματα είναι ήδη έτοιμα για παραλαβή), ο αγοραστής γνωστοποιεί επίσης την επιθυμία του να ακυρώσει την παραγγελία μέσω του προαναφερόμενου e-mail.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής, ο οποίος ταυτοποιείται με αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email, δεν ολοκληρώσει την παραγγελία στον ιστότοπο, ο πάροχος μπορεί να τον προειδοποιήσει μέσω SMS ή e-mail για την ελλιπή διαδικασία αγοράς και να τον καλέσει να ολοκληρώσει την αγορά ή/και. αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο.

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΈΣ

Αυτοί οι γενικοί κανόνες για την αντιμετώπιση των δωροεπιταγών ρυθμίζουν και καθορίζουν τις βασικές έννοιες και όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των δωροεπιταγών από τη στιγμή της αγοράς τους μέχρι την εξαργύρωση.

Οι επιμέρους όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους γενικούς κανόνες έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

  • Εκδότης είναι η εταιρεία ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia.
  • Δωροεπιταγή είναι ένα δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται από τον εκδότη έναντι αμοιβής, με μοναδικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης και εξοπλισμένο με ειδικά στοιχεία ασφαλείας που αποδεικνύουν τη γνησιότητά του. Τα κουπόνια δώρου είναι κουπόνια με βάση την αξία που ανέρχονται σε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εκφρασμένο σε νομισματικό νόμισμα.
  • Ο νόμιμος κάτοχος είναι ο αγοραστής της δωροεπιταγής.
  • Εξαργύρωση δωροεπιταγών είναι μια νομική πράξη κατά την οποία ο νόμιμος ιδιοκτήτης διεκδικεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δωροεπιταγή από τον εκδότη. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής πραγματοποιείται όταν ο εκδότης επαληθεύει τη γνησιότητα της δωροεπιταγής και αποδέχεται την παράδοση της δωροεπιταγής από τον δικαιούχο κάτοχο.
  • Σημείο πώλησης είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού καταστήματος όπου μπορείτε να αγοράσετε κουπόνια δώρου.

Η δωροεπιταγή μπορεί να αγοραστεί στο σημείο πώλησης του εκδότη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη που ισχύουν κατά καιρούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του εκδότη: https://funavocado.gr/yeniki-ori-kai-proipothesis/.

Ο αγοραστής δικαιούται έκπτωση στην πρώτη αγορά. Με την αγορά αυτή, εκτός από το προϊόν, αντικείμενο αγοράς είναι και μια δωροεπιταγή, η τιμή αγοράς της οποίας ισούται με το ποσό της έκπτωσης που λαμβάνει ο αγοραστής στο προϊόν.

Μια δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί για αγορά της οποίας η αξία υπερβαίνει τα 100,00 ευρώ και σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν τη στιγμή της αγοράς του κουπονιού.

Η ισχύς της δωροεπιταγής αναγράφεται στη δωροεπιταγή. Η ισχύς της δωροεπιταγής δεν μπορεί να παραταθεί. Μετά τη λήξη της δωροεπιταγής, η αξία της λήγει.

Οι υποχρεώσεις του εκδότη, που απορρέουν από αυτούς τους γενικούς κανόνες και τη σχετική νομοθεσία, σε σχέση με τον δικαιούχο της δωροεπιταγής, απορρέουν από τη στιγμή που ο δικαιούχος κάνει μια αγορά στο σημείο πώλησης, δηλαδή πληρώνει την καθορισμένη αξία το κουπόνι δώρου και διαρκούν έως ότου το κουπόνι εξαργυρωθεί από τον εκδότη ή μέχρι τη λήξη της δωροεπιταγής.

Ο δικαιούχος κάτοχος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τη δωροεπιταγή εισάγοντας τα στοιχεία ταυτότητας που φαίνονται από το ατομικό κουπόνι στη φόρμα στον ιστότοπο του σημείου πώλησης που αναγράφεται στο κουπόνι, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η δωροεπιταγή δεν είναι άκυρη ή δεν εξαργυρώθηκε ή χάθηκε ή κλάπη.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων από την προηγούμενη παράγραφο, ο εκδότης δεν θα ελέγξει την υλική νομιμότητα, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπο που υποβάλλει τη δωροεπιταγή είναι και ο νόμιμος κάτοχος της δωροεπιταγής.

Ο νόμιμος κάτοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει το τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά της δωροεπιταγής και είναι υπεύθυνος για την ασφαλή αποθήκευση του τιμολογίου και των δωροεπιταγών, ώστε να αποτραπεί η απώλεια ή η κλοπή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι δωροεπιταγές εκδίδονται στο όνομα του πελάτη και δεν μεταβιβάζονται. Τα κουπόνια δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

Οι αξίες των δωροεπιταγών δεν προστίθενται κατά την εξαργύρωση.

Η περίοδος ισχύος των δωροεπιταγών καθορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή της έκδοσης της δωροεπιταγής και αναγράφονται στο κουπόνι. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνιστάται η εξαργύρωση της δωροεπιταγής. Όλα τα δικαιώματα ή οι αξιώσεις που προκύπτουν από το πιστοποιητικό δώρου λήγουν εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον Κώδικα Υποχρεώσεων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Αρ. 83/2001 όπως τροποποιήθηκε) ή σύμφωνα με τους γενικούς επιχειρηματικούς κανόνες του εκδότη.

Ο Δικαιούχος Κάτοχος μπορεί να εξαργυρώσει την Δωροεπιταγή στον Εκδότη μόνο με την παρουσίαση της Δωροεπιταγής ως πληρωμή για τα αγαθά..

Η δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί πλήρως και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με μετρητά. Σε περίπτωση που η αξία ορισμένων αγαθών είναι υψηλότερη ή επιθυμούν να επωφεληθούν από πρόσθετα δικαιώματα που δεν αναγράφονται στη δωροεπιταγή, ο δικαιούχος πρέπει να καταβάλει την κατάλληλη διαφορά στον εκδότη της δωροεπιταγής.

Εάν ο δικαιούχος εξαργυρώσει ένα κουπόνι για την αγορά αγαθών των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη από την αξία του κουπονιού, η αξία της διαφοράς καταπίπτει.

Μια δωροεπιταγή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά δωροεπιταγών ή πολλαπλών δωροεπιταγών.

Βάσει αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο εκδότης της σχέσης δεν αναγνωρίζει τους παρόχους εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ως αρμόδιους για την επίλυση καταναλωτικής διαφοράς που ο καταναλωτής θα μπορούσε να κινήσει σύμφωνα με τη νομοθεσία στον τομέα της εξωδικαστικής επίλυσης εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Οποιεσδήποτε διαφορές θα επιλυθούν φιλικά από τον εκδότη και τον δικαιούχο κάτοχο της δωροεπιταγής. Σε περίπτωση αποτυχίας, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους γενικούς κανόνες ανά πάσα στιγμή. Η υποχρέωση ειδοποίησης για την αλλαγή εκπληρώνεται με την κατάλληλη δημοσίευση των γενικών κανόνων στον ιστότοπο της: https://funavocado.gr/yeniki-ori-kai-proipothesis/. Η αλλαγή στους γενικούς κανόνες τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στον ιστότοπο, αλλά τίθεται σε ισχύ τη 15η ημέρα από τη δημοσίευσή της, εκτός εάν οι ισχύοντες κανονισμοί ορίζουν διαφορετικά.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής μιας δωροεπιταγής, ο δικαιούχος δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση σε οποιαδήποτε μορφή. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, ισχύουν μόνο οι όροι και οι προϋποθέσεις του εκδότη. Η παροχή υπηρεσιών διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή του εκδότη και τους δικούς του γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο εκδότης αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών για τους προαναφερθέντες λόγους ή λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή τις συμβατικές υποχρεώσεις, αυτό δεν αποτελεί διάκριση.

Με την επιβεβαίωση των γενικών όρων του θέματος, ο αγοραστής συμφωνεί με τους γενικούς όρους χρήσης της δωροεπιταγής και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση.

ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η διαδικασία αγοράς για τα νομικά πρόσωπα είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των φυσικών προσώπων, με τη διαφορά ότι κατά την εισαγωγή στοιχείων επικοινωνίας πληκτρολογήστε στο πεδίο «Εταιρεία» την επωνυμία της εταιρείας και εισαγάγετε επίσης τον ΑΦΜ της εταιρείας. Εισαγάγετε τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας κάτω από τη διεύθυνση. Εάν θέλετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό, αποδέχεστε τους όρους λειτουργίας που ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Η κύρια διαφορά είναι στη δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση: Επιτρέπουμε σε εταιρείες, ανεξάρτητους επιχειρηματίες και άλλα νομικά πρόσωπα να επιστρέφουν αποστολές αντικειμένων εντός των όρων της εγγύησης. Οι προαναφερόμενοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών χωρίς να χρειάζεται να αναφέρουν τον λόγο της απόφασής τους, όπως συμβαίνει με τους καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα). Κάθε επιστροφή θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στα κριτήρια του προμηθευτή. Εάν δικαιούστε να επιστρέψετε τα αγαθά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανταλλαγή για άλλο είδος της επιλογής σας (που είναι το ίδιο ή πιο ακριβό). Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Τρόποι πληρωμής για νομικά πρόσωπα:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα funavocado © επιτρέπει στα νομικά πρόσωπα τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

– με μετρητά κατά την παραλαβή μέσω της υπηρεσίας παράδοσης Expedico,

– με PayPal και πιστωτικές κάρτες (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) ενεργοποιημένες από το Paypal.

*Για μεμονωμένες παραγγελίες, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πληρωμή με κατάθεση στον λογαριασμό του διαχειριστή ELEN d.o.o. (σύμφωνα με την προσφορά/τιμολόγιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει η online τιμή).

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα funavocado ©, που αντιπροσωπεύεται στη Σλοβενία ​​από την ELEN d.o.o. δίνουμε τη δυνατότητα αγορών ακόμη και για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ταυτόχρονα φορολογούμενοι.

Για όσους θέλουν να έχουν εκδοθεί τιμολόγιο σε εταιρεία του εξωτερικού, επιτρέπουμε την παραλαβή των εμπορευμάτων μόνο με προκαταβολή. Αμέσως μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι τα εμπορεύματα θα ταξιδέψουν από τη Δημοκρατία της Σλοβενίας μετά από προσωπική παραλαβή. Μεταγενέστερες διορθώσεις τιμολογίων δεν είναι δυνατές. Κατά την ανάληψη είναι επίσης απαραίτητη η συμπλήρωση και η υπογραφή δήλωσης μεταφοράς εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο καταναλωτής (τα παραπάνω ισχύουν αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αγαθά για σκοπούς εκτός της εμπορικής τους δραστηριότητας) έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει την εταιρεία (στη διεύθυνση e-mail επικοινωνίας [email protected]) εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών ότι αποσύρονται από το συμβόλαιο, όχι ότι πρέπει να του δοθεί λόγος για την απόφασή του.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που έλαβε αμέσως ή το αργότερο εντός 14 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας [email protected] ) σχετικά με την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ). Για το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιήσει το συνημμένο δείγμα φόρμας απόσυρσης.

Για να ληφθεί υπόψη η προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, αρκεί η ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση να αποσταλεί πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση. Συνέπειες της υπαναχώρησης από τη σύμβαση Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση, η εταιρεία θα του επιστρέψει τα χρήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, όλες οι πληρωμές που ελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων έξοδα παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα λόγω της επιλογής του τύπου παράδοσης, που δεν είναι η πιο προσιτή τυπική μορφή παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία). Αυτή η αποζημίωση πραγματοποιείται από την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά. Σε καμία περίπτωση ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής χρημάτων. Η Εταιρεία μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή μέχρι να παραληφθούν τα επιστρεφόμενα αγαθά ή έως ότου ο καταναλωτής αποστείλει απόδειξη ότι τα αγαθά έχουν σταλεί πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η προθεσμία αρχίζει να μετράει μία ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής. Το μόνο κόστος που επιβαρύνει τον καταναλωτή σε σχέση με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση είναι το κόστος αποστολής (αποστολής) των εμπορευμάτων, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας παράδοσης. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή το αργότερο 30 ημέρες μετά την ειδοποίηση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση (αγορά). Εάν ο καταναλωτής μπορεί ήδη να αρχίσει να χρησιμοποιεί το προϊόν ή εάν αφαιρέσει την ετικέτα ασφαλείας, η υπαναχώρηση από τη σύμβαση δυστυχώς δεν είναι πλέον δυνατή.

Πρέπει να επιστρέψει τα εμπορεύματα που έλαβε άθικτα και στην ίδια ποσότητα, εκτός εάν τα εμπορεύματα καταστραφούν, καταστραφούν, χαθούν ή η ποσότητα τους έχει μειωθεί χωρίς υπαιτιότητα του καταναλωτή. Ο κατασκευαστής του προϊόντος ορίζει επίσης την αρχική του συσκευασία (σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών). Δεδομένου ότι η συσκευασία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του είδους, πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στην αρχική κατάσταση κατά την παραλαβή του προϊόντος (δηλαδή άθικτο και στην ίδια ποσότητα).

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση όπου χρησιμοποιήθηκε κωδικός προσφοράς, αυτά τα χρήματα θεωρούνται ως έκπτωση και δεν επιστρέφονται (το ποσό που καταβλήθηκε επιστρέφεται), σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε δωροεπιταγή funavocado ©. αυτό θεωρείται ως μέσο πληρωμής και κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον TRR του (λογαριασμός συναλλαγής, τον οποίο ενημερώνει στην ειδοποίηση υπαναχώρησης).

Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνουν το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Για τη διασφάλιση της βεβαιότητας, της ακρίβειας και της έγκαιρης επιστροφής χρημάτων, καθώς και για την εξασφάλιση αρχείου πληρωμών, η επιστροφή της πληρωμής στον αγοραστή γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό συναλλαγών του. Η επιστροφή της πληρωμής σε μετρητά δεν είναι δυνατή! Η επιστροφή των παραληφθέντων αγαθών στην εταιρεία εντός της περιόδου υπαναχώρησης θεωρείται ειδοποίηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα είδη δεν επιστρέφονται σύμφωνα με το ZVPot, μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή την αγορά του προϊόντος με την κατάλληλη αποζημίωση, η οποία καθορίζεται στα πρακτικά κατά την επιστροφή. Η αγορά με μειωμένη αξία λαμβάνεται υπόψη με επιβεβαίωση του καταναλωτή μέσω e-mail. Ο καταναλωτής επωφελείται από το προαναφερθέν τέλος εξαργύρωσης μόνο όταν παραγγείλει άλλο είδος ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας.

Υπαναχώρηση από τον καταναλωτή από τη σύμβαση για είδη του σετ

Εάν ο καταναλωτής αποφασίσει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για ένα από τα είδη που απαρτίζουν το σετ, μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή με άλλο αντικείμενο. Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει ή να ανταλλάξει ένα ή περισσότερα είδη από το σετ. Κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση για ένα είδος από το σετ, ο καταναλωτής λαμβάνει ένα ποσό που επιστρέφεται στην TRR στο ποσό των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν για το εν λόγω είδος που επιστρέφει. Όταν ανταλλάσσει με άλλο προϊόν, ο καταναλωτής πρέπει να είναι προσεκτικός όταν αναζητά εναλλακτική λύση για να επιλέξει ένα προϊόν που έχει την ίδια ή υψηλότερη online τιμή από την online τιμή του αντικειμένου που επιστρέφει για ανταλλαγή. Ωστόσο, η εξοικονόμηση και η τιμή ενδέχεται να αλλάξουν. Εάν η εξοικονόμηση πόρων στο νέο επιλεγμένο είδος είναι μεγαλύτερη από την εξοικονόμηση στο επιστρεφόμενο είδος, η διαφορά δεν θα επιστραφεί και η ανταλλαγή θα προχωρήσει σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης για τα είδη από το σετ.

Απουσία δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση και απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις ή συμβάσεις: (εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν προηγουμένως συμφωνήσει διαφορετικά):

1. σε αγαθά ή υπηρεσίες, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς, στις οποίες η εταιρεία δεν επηρεάζει και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εντός της περιόδου υπαναχώρησης της σύμβασης·

2. για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες του καταναλωτή και προσαρμόζονται στις προσωπικές του ανάγκες.

3. σε εμπορεύματα που είναι ευπαθή ή λήγουν γρήγορα.

4. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, εάν η εταιρεία εκπληρώσει πλήρως τη σύμβαση και η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε με βάση τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση και συναίνεση του καταναλωτή να χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση όταν η εταιρεία την εκπληρώσει πλήρως.

5. για την παράδοση σφραγισμένων ηχογραφήσεων ή βίντεο και προγραμμάτων υπολογιστή, εάν ο καταναλωτής έχει ανοίξει τη σφραγίδα ασφαλείας μετά την παράδοση.

6. για την προμήθεια εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, εκτός από συμβάσεις συνδρομής για την προμήθεια τέτοιων εκδόσεων.

7. για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν ο καταναλωτής έχει ανοίξει τη σφραγίδα μετά την παράδοση.

8. για την παράδοση αγαθών που, λόγω της φύσης τους, αναμειγνύονται άρρηκτα με άλλα είδη.

9. για την προμήθεια αλκοολούχων ποτών, η τιμή των οποίων συμφωνείται κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και μπορεί να παραδοθεί μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τους αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες η εταιρεία δεν έχει καμία επιρροή.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες εγγύησης, το προϊόν δεν έχει εγγύηση ή οι πληροφορίες είναι προς το παρόν άγνωστες. Στην τελευταία περίπτωση, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον πάροχο, ο οποίος θα παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ

Ευθύνη πωλητή για ελαττώματα υλικού

Ο πωλητής πρέπει να παραδώσει τα αγαθά στον καταναλωτή σύμφωνα με τη σύμβαση και ευθύνεται για ουσιώδη λάθη στην απόδοσή του.

Πότε είναι πραγματικό ένα σφάλμα; ΕΙΔΙΚΑ όταν:

– το προϊόν δεν έχει ιδιότητες που επιτρέπουν την κανονική χρήση του

– ο πελάτης λαμβάνει ένα αντικείμενο που δεν ταιριάζει με το μοντέλο, με μόνη εξαίρεση τα μοντέλα που εμφανίζονται για ειδοποιήσεις.

Πώς ελέγχεται η καταλληλότητα του αντικειμένου;

Ελέγχεται με ένα άλλο, άψογο είδος του ίδιου τύπου, και ταυτόχρονα με τις δηλώσεις ή τις ενδείξεις του κατασκευαστή στο ίδιο το είδος.

Πώς ισχύει το πραγματικό σφάλμα;

Ο αγοραστής πρέπει να μας ειδοποιήσει για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα μαζί με ακριβή περιγραφή του και με δικά του έξοδα εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ταυτόχρονα, ο αγοραστής μας επιτρέπει να ελέγξουμε το αντικείμενο.

Σε ποιες περιπτώσεις και πώς πρέπει να διεκδικήσω ένα πραγματικό σφάλμα;

Σε περιπτώσεις που τα εμπορεύματα δεν έχουν εγγύηση. Πρέπει να επιβληθεί εντός των νομικά προβλεπόμενων προθεσμιών. Το δικαίωμα διεκδίκησης πραγματικών σφαλμάτων ρυθμίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

Ο καταναλωτής μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του από υλικό ελάττωμα εάν ενημερώσει τον πωλητή για το ελάττωμα εντός δύο μηνών από την ημέρα που ανακαλύφθηκε το ελάττωμα.

Στην ειδοποίηση σφάλματος, ο καταναλωτής πρέπει να περιγράψει το σφάλμα με περισσότερες λεπτομέρειες και να επιτρέψει στον πωλητή να επιθεωρήσει το προϊόν.

Ο καταναλωτής μπορεί να ειδοποιήσει προσωπικά τον πωλητή για το ελάττωμα, για το οποίο ο πωλητής πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ή να το στείλει στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν ή στον εκπρόσωπο του πωλητή με τον οποίο συνήψε τη σύμβαση.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για υλικά ελαττώματα στα εμπορεύματα που γίνονται εμφανή μετά την παρέλευση δύο ετών από την παράδοση του είδους.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Τα επιστρεφόμενα είδη είναι αντικείμενα που αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα (funavocado ©, αντιπροσωπεύεται στη Σλοβενία ​​από την ELEN d.o.o.) και επιστράφηκαν και έχουν ελαττώματα (κατεστραμμένη συσκευασία, γρατσουνιές κ.λπ.). Τα είδη που κατηγοριοποιούνται ως “Επιστρεφόμενα είδη” δεν μπορούν να επιστραφούν και να ανταλλάσσονται με το ίδιο, νέο προϊόν χωρίς πρόσθετη πληρωμή, αλλά είναι δυνατή η ανταλλαγή με το ίδιο ή άλλο αντικείμενο της ίδιας αξίας (ή με επιπλέον πληρωμή της διαφοράς).

ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο πάροχος θα παραδώσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες εντός του συμφωνηθέντος χρόνου. Ο συμβατικός εταίρος για την παράδοση των αποστολών είναι η Expedico, αλλά ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άλλη υπηρεσία παράδοσης, εάν αυτό του επιτρέψει να εκπληρώσει την παραγγελία πιο αποτελεσματικά.

Ο πάροχος αποστέλλει όλα τα είδη εντός 10 εργάσιμων ημερών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η τιμή αποστολής είναι 3.99€. Σε περίπτωση αντικαταβολής θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον ποσό 1,99€. Μπορείτε να αποφύγετε αυτά τα κόστη εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα.

Παραδίδουμε τα αγορασμένα προϊόντα μόνο στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο πάροχος χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία της μεταφοράς και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και πληρωμών.

Ασφαλείς εξουσιοδοτήσεις και συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες φροντίζει η εταιρεία PayPal, αφού οι αγορές γίνονται μέσω πληρωμής PayPal αλλά και πιστωτικών καρτών. Όταν πληρώνει με Paypal, ο χρήστης ανακατευθύνεται στον ιστότοπο του PayPal, όπου πραγματοποιεί την πληρωμή. Οι εξουσιοδοτήσεις πιστωτικών καρτών πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο με άμεση επαλήθευση στοιχείων από τράπεζες. Οι πληροφορίες της κάρτας δεν αποθηκεύονται στον διακομιστή του παρόχου.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας είναι ένας από τους τομείς στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και προσοχή.

Υπεύθυνος του ηλεκτρονικού καταστήματος funavocado.gr- ELEN d.o.o. , σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποχρεούται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του.

Για επιχειρηματικούς σκοπούς, το funavocado.gr συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα χρήστη:

– όνομα και επίθετο,

– διεύθυνση και τόπος κατοικίας,

– διεύθυνση email (το όνομα χρήστη σας),

– τηλέφωνο επικοινωνίας,

– κωδικός πρόσβασης σε κρυπτογραφημένη μορφή,

– και άλλα δεδομένα που εισάγουν οι χρήστες στις φόρμες στον ιστότοπο funavocado.gr.

Έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, καθώς και το δικαίωμα να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαγραφή, την επεξεργασία ή τη χρήση των δεδομένων σας, επικοινωνήστε με: [email protected] ή στείλτε μας ένα αίτημα μέσω ταχυδρομείου.

Ειδοποιήσεις για την κατάσταση της παραγγελίας: Διατηρούμε το δικαίωμα να σας στείλουμε στο τηλ. θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό μέσω SMS όταν αποσταλεί η παραγγελία σας και εάν τα προϊόντα δεν έχουν παραληφθεί εντός 5 ημερών. Εάν τα προϊόντα δεν έχουν παραληφθεί για περισσότερες από 5 ημέρες, διατηρούμε το δικαίωμα να καλέσουμε τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται ως υπενθύμιση για την παραλαβή των αντικειμένων.

Ειδοποιήσεις: μετά την εγγραφή σας για ειδοποιήσεις, το όνομά σας, τηλ. Ο αριθμός και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας χρησιμοποιούνται με την άδειά σας για διαφημιστικούς σκοπούς, έως ότου καταργήσετε την εγγραφή σας από την ειδοποίηση. Μπορείτε να εγγραφείτε για λήψη ειδοποιήσεων μόνο εάν είναι επιλεγμένο ένα ειδικό πλαίσιο που σας επιτρέπει να εγγραφείτε κατά την παραγγελία. Μπορείτε να λάβετε την ειδοποίηση μέσω e-mail, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης.

Εάν εισαγάγετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Facebook ή στη φόρμα στην πρώτη σελίδα του funavocado.gr, μέσω της οποίας λάβετε ένα κουπόνι για έκπτωση στην παραγγελία σας, θα αποθηκεύσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα ειδικά προνόμια και τις προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος funavocado.gr. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων παραληπτών ειδοποιήσεων ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]  ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφής» στο κάτω μέρος των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα SMS, απαντήστε στο μήνυμα SMS που λάβατε με το κείμενο “Απεγγραφή” και θα αφαιρέσουμε τον αριθμό τηλεφώνου σας από τη βάση δεδομένων των παραληπτών μηνυμάτων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες.

Για λόγους διασφάλισης της ασφάλειας, συλλέγονται επίσης οι διευθύνσεις IP από τις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Στην αρχή της επίσκεψης, σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένα cookie περιόδου λειτουργίας για αναγνώριση και παρακολούθηση του καλαθιού αγορών. Το leko funavocado.gr μπορεί επίσης να αποθηκεύσει ορισμένα μόνιμα cookie στον υπολογιστή σας, π.χ.: αριθμό αναγνώρισης χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή (για αναγνώριση στην επόμενη επίσκεψη), αξιολογήσεις στοιχείων (για να γνωρίζει ποια στοιχεία έχετε ήδη βαθμολογήσει) και cookie συστήματος Google Analytics ( επισκέψεις στον ιστότοπο ανάλυσης).

Όλα τα αναφερόμενα δεδομένα, εκτός από τα cookies, αποθηκεύονται μόνιμα στο serveru funavocado.gr. Τα cookies περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται στη μνήμη του διακομιστή μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψης και διαγράφονται μετά από μία ώρα αδράνειας, ενώ τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη.

Οι διαχειριστές του funavocado.gr μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε ανώνυμη περίληψη για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος funavocado.gr σε καμία περίπτωση δεν θα παραδώσει τα δεδομένα χρήστη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Θα αναθέσουμε στην υπηρεσία παράδοσης μόνο τα δεδομένα του χρήστη που είναι απαραίτητα για την παράδοση. Θα επικοινωνήσουμε με τον χρήστη μέσω απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας μόνο εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί ρητά σε αυτό.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται το funavocado.gr θα αποκαλυφθούν μόνο εάν μια τέτοια υποχρέωση ορίζεται από το νόμο ή καλόπιστα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων κρατικών αρχών και για την προστασία και την πραγματοποίηση έννομων συμφερόντων funavocado.gr Αναλαμβάνουμε να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των χρηστών του ιστότοπου portala funavocado.gr.

Συλλέκτης προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να τους προστατεύσει από τυχόν παραβιάσεις και καταχρήσεις. Για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών, ο χειριστής συλλέγει, διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα του χρήστη.

Η εταιρεία ELEN d.o.o. αποθηκεύει επ’ αόριστον τα ακόλουθα δεδομένα των εγγεγραμμένων μελών funavocado.gr: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, κύρια διεύθυνση και διεύθυνση παράδοσης, χώρα διαμονής, ώρα και ημερομηνία εγγραφής, άλλα δεδομένα που ο χρήστης εισάγει οικειοθελώς στις φόρμες στο ηλεκτρονικό κατάστημα? άλλα δεδομένα που ο χρήστης προσθέτει οικειοθελώς στη συνέχεια στο προφίλ του. Αρμοδιότητα δ.ο.ο. χρησιμοποιεί τα καθορισμένα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς εκπλήρωσης της παραγγελίας (αποστολή ενημερωτικού υλικού, προσφορών, τιμολογίων) και άλλη απαραίτητη επικοινωνία με τον χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν τα δεδομένα του χρήστη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ο ίδιος ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή διασφαλίζοντας την ασφάλεια της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, καθώς και της κατάλληλης προστασίας λογισμικού (antivirus) του υπολογιστή του.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα ανά πάσα στιγμή και μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους. Αυτό το κάνουν ανακοινώνοντας γραπτώς την ακύρωση της εγγραφής τους

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την εταιρεία ELEN d.o.o. διαδικασίες έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση του ατόμου. Μπορείτε να στείλετε γραπτή ακύρωση στο [email protected]. Ανεξάρτητα από την ακύρωση, η εταιρεία ELEN d.o.o. χρησιμοποίησε τα δεδομένα για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

Ο πάροχος αναλαμβάνει να προστατεύει μόνιμα όλα τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο πάροχος αποθηκεύει επ’ αόριστον τις διευθύνσεις IP όλων των επισκεπτών στο funavocado © και για τα εγγεγραμμένα μέλη: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, κύρια διεύθυνση και διευθύνσεις παράδοσης, χώρα διαμονής, ώρα και ημερομηνία εγγραφής και αρχείο επικοινωνίας με τον πάροχο. Ο πάροχος θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της παραγγελίας (αποστολή ενημερωτικού υλικού, προσφορών, τιμολογίων) και άλλης απαραίτητης επικοινωνίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν τα δεδομένα του χρήστη σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή διασφαλίζοντας την ασφάλεια του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του και την κατάλληλη προστασία λογισμικού (antivirus) του υπολογιστή του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο πάροχος θα επικοινωνήσει με τον χρήστη μέσω απομακρυσμένης επικοινωνίας μόνο εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί ρητώς σε αυτό.

Κριτικές χρηστών

Οι απόψεις ή τα σχόλια που γράφουν οι χρήστες αποτελούν μέρος της λειτουργικότητας του καταστήματος. Ο πάροχος επιτρέπει σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη του καταστήματος να γράψει μια γνώμη και ο πάροχος την ελέγχει πριν από την τελική δημοσίευση. Ο πάροχος δεν θα δημοσιεύσει απόψεις ή συνεισφορές που είναι προσβλητικές με οποιονδήποτε τρόπο και, κατά τη γνώμη του παρόχου, δεν παρέχουν οφέλη σε άλλους χρήστες και επισκέπτες. Με την υποβολή γνώμης ή σχολίου, ο χρήστης συμφωνεί ρητά με τους όρους χρήσης και επιτρέπει στον πάροχο να δημοσιεύσει μέρος ή ολόκληρο το κείμενο σε όλα τα ηλεκτρονικά και άλλα μέσα. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο επ’ αόριστον και για οποιονδήποτε σκοπό είναι προς το επιχειρηματικό συμφέρον του παρόχου, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης σε διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, ο συντάκτης της γνώμης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο κάτοχος των υλικών και ηθικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις γραπτές απόψεις και σχόλια και ότι μεταβιβάζει αυτά τα δικαιώματα στον πάροχο μη αποκλειστικά και επ’ αόριστον.

ΕΥΘΥΝΗ

Ο πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες του είναι ενημερωμένες και σωστές. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί ο πάροχος να μην διορθώσει τα δεδομένα στις ιστοσελίδες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πάροχος θα ενημερώσει τον πελάτη για τις αλλαγές και θα του επιτρέψει να υπαναχωρήσει από την παραγγελία ή να ανταλλάξει το παραγγελθέν αντικείμενο. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει το προϊόν στον πελάτη και να ειδοποιήσει τον πελάτη σχετικά σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν παραδίδεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των απόψεων σχετικά με άρθρα που γράφουν οι χρήστες. Όλα τα σχόλια εξετάζονται. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα οι φωτογραφίες να είναι συμβολικές. Ο πάροχος έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης από τη σύμβαση με τον πελάτη μόνο εάν διαπιστωθεί προφανές λάθος (άρθρο 46 του ΟΖ). Ως προφανές σφάλμα ορίζεται τα βασικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου και όλα τα λάθη που θεωρούνται καθοριστικά σύμφωνα με τα έθιμα της κυκλοφορίας ή σύμφωνα με την πρόθεση των μερών και τα οποία, σε περίπτωση γνώσης, ο πάροχος δεν θα είχε επιβεβαιώσει ή σύναψε τη σύμβαση με. Αυτό περιλαμβάνει επίσης προφανή σφάλματα τιμολόγησης. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της επιχείρησης ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ο πάροχος συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Ο πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκπληρώσει το καθήκον του να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης παραπόνων και να ορίσει ένα άτομο με το οποίο, σε περίπτωση προβλημάτων, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει μέσω e-mail. Η καταγγελία υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] . Η διαδικασία προσφυγής είναι εμπιστευτική. Για τους Σλοβένους (διεθνείς) καταναλωτές, παρέχουμε έναν σύνδεσμο προς το SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Ανεξάρτητα από την προηγούμενη παράγραφο ELEN d.o.o. δεν αναγνωρίζει κανέναν πάροχο IRPS ως αρμόδιο για την επίλυση καταναλωτικής διαφοράς.

Ο πάροχος γνωρίζει ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας καταναλωτικής διαφοράς, τουλάχιστον όσον αφορά τη δικαστική επίλυση, είναι η δυσαναλογία της μεταξύ της οικονομικής αξίας της αξίωσης και των δαπανών που προκύπτουν για την επίλυση της ίδιας της διαφοράς. Αυτό είναι επίσης το κύριο εμπόδιο για να μην κινήσει ο καταναλωτής διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, ο πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσει τυχόν διαφορές φιλικά. Τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν όλες τις πιθανές αμοιβαίες διαφορές που προκύπτουν από αυτή τη συμβατική σχέση φιλικά, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι διαφορές θα επιλυθούν από δικαστήριο πραγματικής και τοπικής δικαιοδοσίας.

Σας ευχόμαστε πολλά όμορφα ψώνια!

Η ομάδα Funavocado