Επικοινωνια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία εταιρείας: KOMPETENTNOST d.o.o.

Έδρα: Žolgarjeva 20, 2000 Maribor;

Π.Ε. Podgorje 31 A, 9253 Apače, Σλοβενία

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο δικαστικό μητρώο Srg 2013/25775 στο District Court στη Murska Sobota

Αριθμός Ταυτότητας: 6394329000

ΑΦΜ: SI 83297286

Φορολογούμενος: ΝΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

E-mail: info@funavocado.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά από τις 07:00 έως τις 15:00

Σας ευχόμαστε πολλά όμορφα ψώνια!

Η ομάδα Funavocado